Đặng Đức Minh | Blog của Đặng Đức Minh

Minh's Blog

Minh đẹp trai

Nhấn tiếp theo để biết độ đẹp trai của Min!

Quá đẹp trai

Chịu không nổi :((.

Tuyệt vời

Như ánh mặt trời chói qua tim.

Chết

Chết vì Min.

BÌNH CHỌN ĐỘ ĐẸP TRAI
Bạn thấy Minh đẹp trai ở mức độ nào?